Alexanderteknik

Både mentala och fysiska problem kan lindras,
genom att lära kroppens muskler att fungera annorlunda.

Jag har gått fyra kurser  i Alexanderteknik på Karlstads univeritet, Jag Började 2013 och blev färdig 2018,för att lära mig mer om Alexandertekniken som är en fantastisk metod
för att förbättra sin kroppsmedvetenhet och balans, både i vardagen och i ridningen.

Läs mer om Alexanderteknik:http://www.stevenhallmark.com/

Min lärare Anna Åkerlinds sida: http://alexanderstudion.se/elever%20ber%C3%A4ttar.html

Och Alexanderteknik för ryttare.http://marjabennett.com/2013/02/alexanderteknik-for-ryttare/