Terapiridning

FaR  
Fysisk aktivitet på recept

 

Jag är med i Örebro läns idrottsförbunds satsning:

FaR® - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog för Hallsbergs kommun

 

Terapiridning

Med hjälp av Centrerad Ridning och Alexanderteknik!

Vill du träna upp din kroppsmedvetenhet och balansi din ridning? Behöver du stressa av?
Vill du bli av med din hästrädsla?  Har du särskilda behov eller funktionshinder?

Hästar ger oss ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande,Ryttaren får stimulans och träning när hon eller han känner hästens rörelser och kroppsvärme. 

Men ridningen ger också känslomässiga effekter.
Genom att upptäcka inre balans, lugn och kontroll får du möjlighet att få större
frihet, smidighet och förmåga till koordination.

hästen tränar oss i kommunikation och vi blir
stimulerade när det gäller både  koncentration,att reflektera och analysera. Vi lär oss sätta gränser.

Vi använder både uppsuttna och avsuttna övningar. 

Alla övningar strävar efter att öka förståelsen för hur kroppen arbetar och samverkar med hästens rörelser och balans.

Centrerad ridning är också ett förhållningssätt till hästen och sina elever.
Målet är att alla ska trivas och känna sig tillfreds och kunna utvecklas som ryttare och människa.